Panys invisibles

Les portes DoorClosed són les úniques del mercat amb panys invisibles. Màxima seguretat antiokupa.

Panys invisibles DoorClosed disposa de doble pany invisible de seguretat, que la diferencia notablement davant d’altres portes del mercat. Gràcies als panys invisibles, podem impedir la manipulació del bombí amb trepants, espanyaportes, palanques o aparells trenca-bombins, per part d’un lladre o un intrús.

DoorClosed és l’única porta de seguretat antiokupes que inclou panys invisibles en la seva instal·lació. Si busques la màxima seguretat possible, confia en un sistema que no poden veure per danyar. Recorda que tots els panys poden manipular-se menys els panys invisibles.

Pany Anti Okupes

DoorClosed incorpora el pany invisible per a portes de seguretat Anti-Okupes.